Alle stillingsinstruksene

Fornkelt opptegning av GWCN

Alle som inne har verv eller funksjoner i klubben, har regler å forholde seg til. GWCN har vedtekter som regulerer hvem det rapporteres til, hvilke ansvarsområder den enkelte har, hvilke oppgaver som tillegger de forskjellige verv og funksjoner. Disse er beskrevet i stillingsinstruksene.

I menyen til høyre er alle listet opp, med unntak av Varamedlem. Den som innehar dette vervet må lese seg opp på de forskjellige stillingsinstruksene, i og med at det kan være at personen må tre inn i stedet for alle i styret, med unntak for Presidenten. Her er det Presidentens stedfortreder som trer inn, og vara tar stedfortreders plass.