Årsmøte 2013 og 2014

Da er årsmøtet 2013 i Fauske vel overstått, og vi takker Øystein og Hanne med sine hjelpere for gjennomføringen. Det kom mange konstruktive meldinger under årsmøtet som styret skal ta tak i, og vi er glade for den entusiasmen som fremsto.

Styret består etter årsmøtet av følgende medlemmer:

President

Terje Willy Gulbrandsen

IR-kontakt

Alf Haakon Landmark

Sekretær

LiseTaran Køpke

DR-kontakt

Monica Strand Gulbrandsen

Økonomiansvarlig

Gunnar Jacobsen

Vara

Pål Odseid

Det var kåring av årets DR/distrikt, og det ble Nordland sør ved Roy Olsen som ble kåret. Begrunnelsen er beskrevet i nominasjon som har vært i GW-nytt.

I tillegg ble Terje Engvik fra Vestfold valgt enstemmig til æresmedlem i GWCN.

Vi gratulerer!

Vedrørende årsmøtet i 2014 så blir dette arrangert i helgen 13/6 til 15/6-2014, med årsmøtet lørdag den 14/6.

Plassen er Motangen i Blaker rett utenfor Oslo. Vi gjør oppmerksom på at Motangen er en ren teltplass uten hytter, og at spesifikk informasjon om arrangementet kommer senere.

Vi ser frem til et spennende år!

Mvh

Terje Willy