Innlegg av Lise KøpkeAlle stillingsinstruksene

Alle som inne har verv eller funksjoner i klubben, har regler å forholde seg til. GWCN har vedtekter som regulerer hvem det rapporteres til, hvilke ansvarsområder den enkelte har, hvilke oppgaver som tillegger de forskjellige verv og funksjoner. Disse er…


Webmaster

Stillingsinstruks – Webmaster Skrevet av: BVG Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       7-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Sekretær 2 år Eventuell web-medarbeider Tilsettes av styret   Formål med stillingen:…


Medlemskartotek

Stillingsinstruks – Medlemskartotek Skrevet av: BRH Godkj. av: Styret Utgave nr: 3 Gjelder fra: 19.04.2009 Side nr: 1/1 Dok.nr.       6-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: DR-Kontakt 2 år Ingen Tilsettes av styret   Formål med stillingen: Ajourføre…


Klubbshop

Stillingsinstruks – Klubbshop Skrevet av: BES Godkj. av: Styret Utgave nr: 3 Gjelder fra: 19.04.09 Side nr: 1/1 Dok.nr.       5-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Økonomiansvarlig 2 år Produktgruppe Tilsettes av styret   Formål med stillingen: Kjøpe…


Redaktør

Stillingsinstruks – Redaktør Skrevet av: BVG Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       4-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Sekretær 2 år Redaksjonelle medarbeidere Tilsettes av styret   Formål med stillingen:…


Økonomiansvarlig

Stillingsinstruks – Økonomiansvarlig i GWCN Skrevet av: BES Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       2-02.5 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Styret og Årsmøtet To år Klubbshop Årsmøtet i GWCN  …


Sekretær

Stillingsinstruks – Sekretær i GWCN Skrevet av: BVG Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       2-02.4 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Styret og Årsmøtet To år GW-Nytt og Webmaster Årsmøtet i…


DR-kontakt

Stillingsinstruks – DR-kontakt Skrevet av: HBA Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       2-02.2 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Styret og Årsmøtet To år Medlemskartotek og DR’er Årsmøtet i GWCN  …