Fakta om klubben

Her finner du grunnleggende informasjon.

GoldWing Club Norway.

Klubben har pr. juni 2007 909 medlemmer.

Gjennom GWEF (GoldWing European Federation) deltar klubben i et europeisk fellesskap med over 15 000 medlemmer

Klubbens formål.

GoldWing Club Norway er en landsomfattende merkeklubb som ble stiftet i 1980. Den har som formål å samle GoldWing-kjørere i Norge og fremme deres interesser.

Klubbens organisasjon.

Klubben ledes av et styre bestående av 4-6 personer. I tillegg har klubben i dag 20 distriktsrepresentanter (DR) som har til oppgave å være et bindeledd mellom styret i Gold Wing – klubben og medlemmene.
DR'ene har også som oppgave å organisere fellesturer, møter og andre aktiviteter for medlemmene i sitt distrikt. Navnet på styrets representanter og distriktsrepresentantene finnes i klubbens medlemsblad, Gold Wing Nytt, samt at du finner dem her på nettet
Klubben er tilsluttet Norsk MotorCykkel Union (NMCU) og GoldWing European Federation (GWEF).

Klubbens medlemsblad Gold Wing Nytt.

Gold Wing Nytt utgis 4 ganger pr. år og inneholder turbeskrivelser, tekniske tips, oversikter over nasjonale og internasjonale GoldWing treff og annet som kan være av interesse for medlemmene.

Medlemsfordeler.

Medlemskap gir også redusert innmeldingsavgift på GoldWing -treff. .

Medlem i GWEF.

GWEF er en felles GoldWing klubb for hele Europa hvor hvert enkelt land er representert med et medlem i styret. GWEF samordner datoene for de internasjonale treffene og andre arrangementer som de enkelte medlemsland arrangerer. GWEF har også representanter som arbeider for å ivareta motorsyklistenes interesser i en felles europeisk sammenheng. GWEF har 19 medlemsland.

Bli den første til å kommentere på "Fakta om klubben"

Legg inn kommentar