Kommer ikke bladet?

Om bladet ikke skulle komme fram, så kan dere ta kontakt med redaktøren en uke eller to etter at bladet skulle ha vært i postkassa, så vil han sørge for å sende et nytt.

Noen blader kommer også i retur etter hver utsendelse. Har du flyttet, fått nytt postnummer eller lignende, så meld fra til medlemskartoteket.

Og, vil dere ha noe å lese i neste nummer så send stoff til redaktøren.

gwn413