GoldWing Nytt

Gold Wing Nytt er medlemsbladet til Gold Wing Club Norway. Bladet trykkes i ca 1000 eksemplarer, og sendes til klubbens medlemmer, abonnenter og annonsører.

Bladet inneholder blant annet informasjon fra klubbens styre og funksjoner, informasjon om turer og treff og mange reisereportasjer. I tillegg har vi vår tekniske spalte der du kan få svar på alle mulige spørsmål om din Gold Wing, samt informasjon  fra distriktene og om klubbshopens vareutvalg.