Gratulerer til vår kjære redaktør

Vår eminente redaktør i Gold Wing Nytt fyller år i dag.
På vegne av klubben gratulerer vi så mye.
Måtte du få mange flere gode år, og så mange som mulig som vår redaktør.
Hjelp ham å lage flere gode blader og send ham stoff så han kan holde oppe den gode kvaliteten på bladet.