GWEF-kortene for 2017 er forsinket.

GWEF-kortene og Touring Award-kortene skulle ha vært sendt ut sammen med GoldWing-nytt nr 1.

Bladet den gang inneholder blant annet informasjon om MC-messa og klubbens stand der.

Av den grunn har vi valgt å sende ut bladet i henhold til utgivelsesplanen selv om GWEF-kortene ikke ble med. Det blir derfor feil det som står på forsiden av bladet om at GWEF-kortene følger med bladet. De kommer i stedet med blad nr 2, som skal være hos dere innen onsdag 10. mai.

Dette innebærer at de som ønsker å delta på de to GWEF-turene i mars eller GWEF-treffet i Portugal trenger sine GWEF-kort før de vil motta det med blad nr 2. De kan da ta kontakt med medlemskartoteket og be om å få sine GWEF-kort i egen forsendelse.

Ta i så fall kontakt i god tid!