Medlemskartotek

Stillingsinstruks – Medlemskartotek

Skrevet av: BRH

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 3

Gjelder fra: 19.04.2009

Side nr: 1/1

Dok.nr.       6-02.1

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

DR-Kontakt

2 år

Ingen

Tilsettes av styret

 

Formål med stillingen:

Ajourføre og holde orden på medlemskartoteket til GWCN, samt sende ut informasjon og ta imot innmeldinger fra personer som ønsker medlemskap.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvar for at medlemskartoteket til en hver tid er oppdatert.

Arbeidsoppgaver:

 • Ta imot, og registrere nyinnmeldinger.
 • Ajourføre medlemsliste ved endringer hos medlemmene. (Ny adresse, nytt telefonnummer, ny sykkel og lignende.)
 • Sende ut velkomstbrev, giro, info, blader og lignende til nye medlemmer.
 • Rapportere fortløpende til aktuell DR: Innmelding, Utmelding, Endring av distriktstilhørighet og annet som har betydning for DR.
 • Medlemslister:
  • Sende ut oppdaterte medlemslister til styret, funksjoner og alle DR’er to ganger i året.
   DR kun til sitt distrikt.
  • Sende ut oppdaterte medlemslister til nye DR’er
  • Samarbeide med IR om GWEF-medlemsskap iht virksomhetsplan.
 • GW-Nytt:
  • Skrive ut adresselapper til utsendelse av GW-Nytt. Alt i samarbeid og iht virksomhetsplan.
  • Sende oversikt over nye medlemmer til hvert blad.
  • Sende fortløpende beskjed til aktuelle DR-er om inn- og utmeldinger.
  • Purre manglende innbetalinger iht. virksomhetsplan.
 • Kontingent:
  • Skrive ut giroer for GWCN- (NMCU) til blad nr. 4.
  • Sende ut giroer på kontingenter til nye medlemmer.
  • Registrere betalt kontingent i medlemsarkivet.
 • Gjennomføre oppgaver i GWCN’s virksomhetsplan innenfor gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Ingen

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.
Kunne bruke PC med Microsoft Word, Internett og E-post. Ha gode kunnskaper om bruk av Microsoft Excel.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett.