Nye regler for førerkort

Nye aldersgrenser for disse førerkortklassene
Også en del aldersgrenser blir justert i forbindelse med de nye reglene. Per i dag er aldersgrensen for å ta lappen til tung motorsykkel 21 år. De som derimot ønsker å ta førerkort for tung motorsykkel for første gang etter 19. januar, må ha fylt 24 år for å få lov til dette.

Det blir også innført en ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel, med betegnelsen A2. Her blir aldersgrensen 18 år.

Les mer om klassene her