Nytt møtested

Vi har fått nytt møtested.

Fra og med onsdag 29. april møtes vi på:

Marche' Bistro, Kjellstad kl 18.00.

Denne ligger på E 18, sørgående løp. på Kjellstad.

Nye og trivlige lokaler og meget velvillig vertskap.

Gamle og nye ønskes velkommen dit.