Nytt passord

Siden er nå oppdatert med nytt passord for medlemmene.

Passordet står øverst til venstre på side fire  i GW Nytt fra og med blad nummer to.
Vær obs på at der står «medlem» som brukernavn.
Grunnet oppsettet på siden må dere bruke «medlemmer».
Dette for å ikke gjøre det for komplisert med tilgangsrettigheter.