Om GWCN

GoldWing Club Norway.

Klubbens formål.
GoldWing Club Norway er en landsomfattende merkeklubb som ble stiftet i 1980. Den har som formål å samle GoldWing-kjørere i Norge og fremme deres interesser.
Klubbens organisasjon.

Klubbens styre.
Klubben ledes av et styre bestående av 4-6 personer. I tillegg har klubben i dag 20 distriktsrepresentanter (DR) som har til oppgave å være et bindeledd mellom styret i Gold Wing – klubben og medlemmene.
DR’ene har også som oppgave å organisere fellesturer, møter og andre aktiviteter for medlemmene i sitt distrikt. Navnet på styrets representanter og distriktsrepresentantene finnes i klubbens medlemsblad, Gold Wing Nytt, samt at du finner dem her på nettet.
Klubben er tilsluttet Norsk MotorCykkel Union (NMCU) og GoldWing European Federation (GWEF).

Medlemsbladet  GoldWing-Nytt.
GoldWing-Nytt utgis 4 ganger pr. år og inneholder turbeskrivelser, tekniske tips, oversikter over nasjonale og internasjonale GoldWing treff og annet som kan være av interesse for medlemmene.
Medlemsfordeler.

Medlemskap gir også redusert innmeldingsavgift på GoldWing -treff.

Medlem i GWEF.
Gjennom GWEF (GoldWing European Federation) deltar klubben i et europeisk fellesskap med over 15 000 medlemmer.

GWEF er en felles GoldWing klubb for hele Europa hvor hvert enkelt land er representert med et medlem i styret. GWEF samordner datoene for de internasjonale treffene og andre arrangementer som de enkelte medlemsland arrangerer. GWEF har også representanter som arbeider for å ivareta motorsyklistenes interesser i en felles europeisk sammenheng. GWEF har 19 medlemsland.

Bli medlem i GWCN