Medlemstyper i GWCN

Hovedmedlem:
Alle som eier eller disponerer en Gold Wing kan bli hovedmedlem i GWCN.
Kontingenten pr år er NOK 500.

Duo-medlem:
Ektefelle/samboer til et fullverdig medlem kan bli duomedlem, men er ikke medlem i Gold Wing European Federation (GWEF),
og mottar ikke klubbens medlemsblad. Duomedlem betaler redusert kontingent og er nasjonalt et fullverdig medlem.
Kontingenten pr. år er NOK 250.

Felles for hovedmedlemmer og duomedlemmer er at på Årsmøtet har alle fremmøtte hoved- og duo-medlemmer møte-, tale- , forslags- og stemmerett. Alle hoved- og duo-medlemmer medlemmer med gyldig medlemskort i GWCN er valgbare til styreverv.

Familiemedlem:
Alle i et medlems familie kan bli støttemedlem. Støttemedlem har ikke stemmerett på Årsmøtet.
Kontingenten pr. år er NOK 100.

Bladmedlem (GW-Nytt abonnement):
Alle kan abonnere på vårt tidsskrift GW-Nytt.
Prisen er NOK 300

Vennemedlem:
Hoved- /duo- /familiemedlem som grunnet alder, sykdom, bortfall av partner osv. ikke kan kjøre MC lenger. Vennemedlem er ikke medlem i GWEF men et fullverdig nasjonalt medlem. Vennemedlem har ikke stemmerett på årsmøtet (jfr. § 2-4) og kan ikke inneha verv. Vennemedlem mottar klubbens medlemsblad og bilag, og kan – uten tillegg i kontingent – ha sin livsledsager/partner/familiemedlem med i sitt medlemskap.
Kontingenten pr. år er NOK 350