Distriktsrepresentanter

• Distriktsrepresentantene er bindeleddet mellom medlemmet og styret i GWCN.
• Han/hun skal holde medlemsmøter og forsøke å samle distriktet samt fremme GWCN i sitt distrikt.

DISTRIKTREPRESENTANTER 2017/18

AGDER WINGS:
Svein Olsen
Wolframveien 48, 4629 KRISTIANSAND
Tlf.: 924 07 962, E-mail: dragder@gwcn.no

BUSKERUD:
Trond Risåsen
Mosengbakken 16, 3530 RØYSE
Tlf.: 934 03 970, E-mail:drbuskerud@gwcn.no

FINNMARK:
Johannes Simonsen
Hovdenes, 9540 TALVIK
Tlf.: 78 43 21 40 / 950 66 110, E-mail: drfinnmark@gwcn.no

HAUGALAND:
Sigbjørn Troos
Dåfjordveien 13,  5410 SAGVÅG
Tlf.: 53 49 30 41/ 954 34 463, E-mail: drhaugaland@gwcn.no

HEDMARK NORD
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

HEDMARK SØR:
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt

Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

HORDALAND:
Kjell Jonny Skogrand
Glitrevegen 14, 5306 Erdal
Tlf.: 951 20 685, E-mail: drhordaland@gwcn.no 

MØRE OG ROMSDAL:
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

NORDLAND-NORD:
Raymond Andreassen
Sigerfjordveien 94,  8406 SORTLAND
Tlf.: 909 68 378, E-mail: drnordland@gwcn.no

NORDLAND MIDT:
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

NORDLAND-SØR:
Johan Arntsberg
Vassbekkveien 10, 8680 TROFORS
Tlf.: 951 12 267, E-mail: drnordlandsor@gwcn.no

NORD-TRØNDELAG:
Ole Frøseth
Skrenten 2, 7715 STEINKJER
Tlf.: 74 16 77 34 / 994 55 387, E-mail: drnordtrondelag@gwcn.no

OPPLAND SØR:
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

OPPLAND NORD:
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

OSLO/AKERSHUS:
May Ruud,
Vestre Hurdalsveg 175, 2032 Maura
Tlf.: 948 29 539, E-mail: drosloakershus@gwcn.no

ROGALAND
Finn Erik Bøesen
Nystølveien 4A, 4024 STAVANGER
telefon: 908 23 345, mail: drrogalandsor@gwcn.no

SOGN OG FJORDANE
Sigurd M. Årskaug
Flatheim, 6978 VIKSDALEN
Tlf. 913 88 622 E-mail: drsognogfjordane@gwcn.no

SØR-TRØNDELAG:
Midlertidig kontaktperson:
Stig Pedersen
Churchills vei 5D, 7058 JAKOBSLI
Tlf.: 913 02 288 E-mail: drsortrondelag@gwcn.no

TELEMARK:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

TROMS MIDT/NORD:
Finn Are Ringberg
Nordbakkveien 68, 9310 SØRREISA
Tlf.: 482 52 170, E-mail: drtromsmidtnord@gwcn.no

TROMS SØR:
Leif-Harald Hesjevik
Fauskevåg, 9419 SØRVIK
Tlf.: 907 95 804, E-mail: drtromssor@gwcn.no

VESTFOLD:
Søker etter DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 954 34 463 eller dr-kontakt@gwcn.no

ØSTFOLD:
Tom Furulund
Postboks 114, 2439 Våler i Østfold
Tlf.: 977 32 934, E-mail: drostfold@gwcn.no