Distriktsrepresentanter

  • Distriktsrepresentantene er bindeleddet mellom medlemmet og styret i GWCN.
  • Han/hun skal holde medlemsmøter og forsøke å samle distriktet samt fremme GWCN i sitt distrikt.

DISTRIKTREPRESENTANTER 2016/17

AGDER WINGS:
Svein Olsen, 4629 KRISTIANSAND
Tlf.: 92407962, E-mail: dragder@gwcn.no

BUSKERUD:
Trond Risåsen, 3530 RØYSE
Tlf.: 93403970, E-mail:drbuskerud@gwcn.no

FINNMARK:
Johannes Simonsen, Hovdenes, 9540 TALVIK
Tlf.: 95066110, E-mail: drfinnmark@gwcn.no

HAUGALAND:
Sigbjørn Troos, 5410 SAGVÅG
Tlf.: 95434463, E-mail: drhordaland@gwcn.no

HEDMARK NORD
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

HEDMARK SØR:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

HORDALAND:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

MØRE OG ROMSDAL:
Terje Hjellnes, 6522 SORTLAND
Tlf.: 95476318, E-mail: drmoreogromsdal@gwcn.no

NORDLAND:
Raymond Andreassen, 8406 SORTLAND
Tlf.: 90968378, E-mail: drnordland@gwcn.no

NORDLAND MIDT:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

NORDLAND-SØR:
Johan Arntsberg, 8680 TROFORS
Tlf.: 95112267, E-mail: drnordlandsor@gwcn.no

NORD-TRØNDELAG:
Ole Frøseth, 7715 STEINKJER
Tlf.: 99455387, E-mail: drnordtrondelag@gwcn.no

OPPLAND SØR:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

OPPLAND NORD:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

OSLO/AKERSHUS:
Monica Strand Gulbrandsen, Terje Willy Gulbrandsen, 2162 BRÅRUD
Tlf.: 97170201/98210373, E-mail: drosloakershus@gwcn.no

ROGALAND
Finn Erik Bøesen, 4024 STAVANGER
telefon: 908 23 345, mail: drrogalandsor@gwcn.no

SOGN OG FJORDANE
Sigurd M. Årskaug, 6978 VIKSDALEN
Tlf. 91388622 E-mail: drsognogfjordane@gwcn.no

SØR-TRØNDELAG:
Midlertidig kontaktperson:
Stig Pedersen, 7058 JAKOBSLI
Tlf.: 91302288 E-mail: drsortrondelag@gwcn.no

TELEMARK:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

TROMS MIDT/NORD:
Finn are Ringberg, 9310 SØRREISA
Tlf.: 48252170, E-mail: drtromsmidtnord@gwcn.no

TROMS SØR:
Leif-Harald Hesjevik, 9419 SØRVIK
Tlf.: 90795804, E-mail: drtromssor@gwcn.no

VESTFOLD:
Distriktet mangler DR.
Vil DU gjøre en innsats ta kontakt med vår DR-kontakt
Sigbjørn Troos Mob: 97 17 02 01 eller dr-kontakt@gwcn.no

ØSTFOLD:
Vigdis Paulsen, 1626 MANSTAD
Tlf.: 91132996, E-mail: drostfold@gwcn.no