Formålet til GWCN

GoldWing Club Norway er en landsomfattende merkeklubb som ble stiftet i 1980. Den har som formål å samle GoldWing, Valkyrie og Rune-førere i Norge og fremme deres interesser. I tillegg er klubben selvfølgelig åpen for familiemedlemmer.

Se under Medlemskap for nærmere opplysninger.