Funksjoner underlagt styret

Funksjonene handler i tråd med retningslinjer fulgt av Vedtektene og Styret i GWCN.
De samarbeider også med eksterne leverandører og produsenter av diverse tjenester.

 

GOLD WING NYTT
Redaktør
Håkon Trønnes
Mob: 90 66 75 48
gwnytt@gwcn.no

Medarbeider
Per-Arne Hansen
Mob: 928 23 156
perarne.hansen@online.no

Medarbeider
Thorstein A. Roland
Mob: 926 87 369
thorstein_a_roland@hotmail.com

INTERNETTANSVARLIG
Webmaster
Ole J. Schön
Mob: 472 64 513
webmaster@gwcn.no

ANNONSEANSVARLIG
Vidar Grette
Mob: 900 67 725
gwnytt-annonser@gwcn.no

GOLDWING-SHOP
Marit Brohaug
Mob: 413 04 870
gwshop@gwcn.no

MEDLEMSKARTOTEKET
Åge Jensen
Mob: 90 77 21 27
94 82 44 83
medlemskartotek@gwcn.no