GWEF

GWEF – Gold Wing European Federation 

GWEF er en organisasjon bestående av Honda Gold Wing motorsykkeleieres klubber, med èn nasjonal klubb fra hvert av de europeiske landene.

Ideen om GWEF ble født på det første Europeiske treffet (treff kommer av det hollandske og tyske ordet Treffen, og betyr møte med venner), avholdt i mai 1978. På dette «forsøkstreffet» deltok det hele 140 GoldWingere fra flere europeiske land.

I mars 1983 møttes representanter fra 7 europeiske klubber, og formaliserte strukturen i Gold Wing European Federation. Enda 5 klubber tilsluttet seg med GWEF i 1984 og ytterligere 3 klubber ble tilsluttet i 1985.

Vår hensikt er enkelt nedfestet i våre vedtekter:

«Å dele informasjon og fremme internasjonal kontakt, vennskap og aktiviteter mellom GoldWing-klubber og GoldWing-førere.»

Disse 4 enkle mål danner hjørnestenene i GWEF’s motorsykkelfilosofi.

GWEF er medlemsklubbene, drevet av medlemsklubbene, til fordel for medlemsklubbene.

Hver klubbs uavhengige suverenitet forblir grunnleggende viktig.

Hver nasjonal klubb nominerer èn internasjonal representant som stiller til møte med de øvrige internasjonale representantene 2 ganger pr. år, vanligvis i Belgia i påsken og i Luxembourg i september.

Tre personer velges av de internasjonale representantene til å drifte organisasjonen. Dette er formann, sekretær og kasserer. Ingen av disse tre funksjonene har stemmerett. Beslutninger blir tatt gjennom demokratisk, simpelt flertall blant de internasjonale representantene. Det er et spørsmål om stolthet når en sak er avgjort. De som har vært uenige under diskusjonene, må vise respekt og godta en flertallsbeslutning med umiddelbar virkning.

GWEF har kun èn uskreven regel. «Spør bare om hva du kan gi til GWEF for europeiske goldwingkjørere, ikke hva du kan ta!»

Hvert land arrangerer frivillig et årlig treff. (Noen land alternerer med f. eks. 2. annet hvert år eller i samarbeid med andre lands klubber). Treffene skal arrangeres slik at de representerer arrangørlandets kultur, skikker og historie. I prinsippet skulle det være mulig å reise hjemmefra i påsken, og besøke treff nesten hver weekend gjennom hele sesongen, for å vende hjem igjen i september.

GWEF tilbyr et fantastisk program med internasjonale oppdagelser uten sidestykke og til misunnelse for mange. Og slik bør det være. Vi kjører tross alt førstevalget av en interkontinental touringmotorsykkel designet for formålet. Sykkelens milslukende, fjellknusende egenskaper er legendariske. Og best av alt, passasjeren din elsker den.

Kilde: www.gwef.net, «about us» av Pete Ware, GWEF Chairman (2001 -2007).