Registrering av Landspremier

Informasjon angående registrering og oppbevaring av landspremier. 

Som kjent oppbevarer GWCN mange av sine premier hos Motorport i Oslo.
Der har vi begrenset plass og styret vet at det er mange som oppbevarer premier for klubben hjemme hos seg selv.
Det er nedfelt i vedtektene våre at klubbpremier, her menes landspremier og CAA*, mottatt på Internasjonale Treff i utlandet er GWCNs eiendom. Selv om man er alene nordmann på et treff, så representerer man Gold Wing Klubb Norge, og derfor blir premien klubbens eiendom på samme måte som om en er mange om å vinne den samme premien. Dersom noen av våre medlemmer mottar andre og personlige premier som f. eks:Lengst kjørte sykkel, eldste eller yngste deltaker eller lignede er disse selvfølgelig private og beholdes av den som har fått dem.Vi ønsker å få registrert alle premier og samtidig få en oversikt over hvor premiene befinner seg. På sikt ønsker vi å lage et arkiv med bilder av – og informasjon om premiene, som skal legges ut på våre websider. Til dette trenger vi hjelp fra alle dere som har premier, eller som vet noe om disse premiene. 

Vedtektene våre sier følgende:

”6-2-2  Deltakelse på internasjonale treff i utlandet

1.      Kun medlemmer med gyldig medlemskap i GWCN har rett til å motta premier/utmerkelser gitt til GWCN. 
2.   Klubbpremier, som mottas av en representant fra GWCN, skal overleveres styret/premieskapet så fort    som mulig etter hjemkomst, eller senest til Årsmøtet. Utgifter til frakt refunderes mot kvittering. 
Premier er klubbens eiendom.
 
3. Etter avtale med IR kan en premie beholdes inntil videre mot at signert premieskjema sendes inn sammen med et godt digitalt bilde av premien. 
4. Medlemmer i GWCN som er bosatt utenfor Norge kan ikke representere GWCN ved premiering av nasjonale klubber på treff.” 

Dersom du oppbevarer en eller flere premier for klubben, så ta bilde av den/de, fyll ut registreringsskjemaet og send det til IR (helst elektronisk), som vil registrere dem.Dersom Internasjonal Representant er til stede ved et Internasjonalt Treff er det han/hun som skal motta landspremien.Hvis ikke er det en av styrets representanter, Funksjonsansvarlig eller DR som skal motta den.Dersom ingen av disse er til stede, skal de som er på treffet velge hvem som skal motta premien på vegne av GWCN.*CAA(Club Attendance Award)Er en premie der det landet som har flest deltakere på et treff i forhold til det totale medlemstallet i klubben vinner 

Bli den første til å kommentere på "Registrering av Landspremier"

Legg inn kommentar