Resultatet ble «GWCN Hordaland»

Distriktsmerke HordalandDistriktsmerke Hordaland

Det har vært en langtrukken prosess å komme frem til der vi er i dag. Det har vært mange meninger og utdypinger om temaet fra flere av våre medlemmer. Vi har telt opp alle stemmene som har kommet inn, og sjekket opp mot medlemsregisteret for kontroll iht. stemmeberettigete. Valget har foregått enkelt og greit, og vi har fått inn totalt 20 stemmer, av i 59 mulige, av innen fristen 15. november 2013 .

Vinneren av valget ble:

GWCN Hordaland

Dette valgresultatet vil bli lagt frem for årsmøtet for endelig godkjenning.

Dette distriktnavnet har vært godkjent hele tiden, sammen med West Coast Wings. Medlemmene i distriktet har valgt GWCN Hordaland og styret gratulerer distriktet med et godt gjennomført valg og måten det er gjort på.

Gratulerer GWCN Hordaland!