Sekretær

Stillingsinstruks – Sekretær i GWCN
Skrevet av: BVG Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       2-02.4
Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av:
Styret og Årsmøtet To år GW-Nytt og Webmaster Årsmøtet i GWCN
 
Formål med stillingen

Delta i styring av klubbens virksomhet.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvarlig for møtereferater og ivareta GWCN’s arkiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Sammen med presidenten, kalle inn til møter i GWCN.
 • Delta på klubbens styremøter
 • Skrive referater etter styre, og andre møter og sende disse til alle i styret og funksjoner. Administrasjonssaker sendes kun til styrets medlemmer. (Referater fra styremøter sendes ut til gjennomgang (med kort tidsfrist) av de som deltok på møtet før de publiseres).
 • Skrive sammedrag av styrets arbeid i hvert nummer av Gold Wing Nytt.
 • Ved behov, oppsummere kommunikasjon via e-post.
 • Skrive årsmøtebilaget, i samarbeid med presidenten.
 • Skrive innkalling til klubbens Årsmøte, funksjonsmøter og DR- møte.
 • Sende endringsmelding skjema, signert referat fra årsmøte og vedtektsendringer til enhetsregisteret snarest etter årsmøtet.
 • Korrespondanse innad og utad i klubben.
 • Arkivere informasjon og korrespondanse vedrørende klubbens virksomhet.
 • Bidra aktivt til å løse løpende arbeidsoppgaver knyttet til driften av GWCN og oppgaver som Årsmøtet har pålagt styret å gjennomføre.
 • Gjennomføre oppgaver ifølge Virksomhetsplanen innen gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.
Fullmakter:

Arbeide innenfor de fullmakter og retningslinjer som GWCN’s vedtekter, styret  eller Årsmøtet til enhver tid definerer.

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Kunne bruke PC med Microsoft Word, Internett og E-post.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett.