Distriktsrepesentanter

Ny DR i Buskerud

På møtet onsdag 26. september hadde vi i Buskerud valg av ny DR. Vi hadde to kandidater og valget ble avholdt skriftelig med DR Kontakt Irene Hagen tilstede.   Vår nye DR heter nå Trond Risåsen.   Han vil i løpet…