Stillingsinstrukser

Distriktsrepresentanter

Stillingsinstruks – DR (Distriktsrepresentant) Skrevet av: ST Godkj. av: Styret Utgave nr: 3 Gjelder fra:  18.02.16 Side nr: 1/1 Revidert 18.02.16 Velges av: Rapporterer til: Funksjonstid: Distriktets medlemmer eller GWCN sentralt. DR-Kontakt 2 år, eller etter avtale med DR-kontakt Formål…

Les mer

DR-kontakt

Stillingsinstruks – DR-kontakt Skrevet av: HBA Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       2-02.2 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Styret og Årsmøtet To år Medlemskartotek og DR’er Årsmøtet i GWCN  …