Stillingsinstrukser

President

Stillingsinstruks – President i GWCN Skrevet av: ER Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/2 Dok.nr.       2-02.1 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Styret og Årsmøtet To år Styret og klubben forøvrig Årsmøtet…


Valgkomite

Stillingsinstruks – Valgkommite Skrevet av: ER Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  01.06.08 Side nr: 1/1 Dok.nr.       1-02.3 Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Årsmøtet 1 år Ingen Årsmøtet   Formål med stillingen Forberede og gjennomføre…


Internasjonal representant

Stillingsinstruks – Internasjonal representant i GWCN Skrevet av: HBA Godkj. av: Styret Utgave nr: 2 Gjelder fra:  20.04.08 Side nr: 1/2 Dok.nr.       2-02.3   Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av: Styret og Årsmøtet To år Ingen Årsmøtet i…