Informasjoner


Andre treff

Her ligger info om andre treff som ikke står på vår treffkalender.Trykk på treffnavnet som er uthevet i blått og understreket. The Viking Run


Treffkalender 2010

SLIK VAR TREFFSESONGEN 2010: Dato Type treff Sted Nærmere info: 07.05-09.05.2010 VårWing Røssholmstranda, Hønefoss Tor 90 97 17 77 28.05-30.05.2010 Norlandstreffet Nesna DR Nordland Sør 04.06-06.06.2010 Årsmøtetreff Gol Camping, Gol Helle: 91 60 09 32 11.06-13.06.2010 Rægetreffet Agder DR Agder…


Medlemstyper

Hovedmedlem:Alle som eier eller disponerer en Gold Wing kan bli hovedmedlem i GWCN. Kontingenten pr år er NOK 400. Duo-medlem:Ektefelle/samboer til et fullverdig medlem kan bli duomedlem, men er ikke medlem i Gold Wing European Federation (GWEF), og mottar ikke…


Tilhenger i Italia

  Med tilhenger i Italia Av Håkon Trønnes På GWEF-møtet i Belgia ble det gitt informasjon om problemene rundt kjøring med MC og tilhenger i Italia. Det er ikke tillatt å kjøre med tilhenger etter MC i Italia, men myndighetene…


Tilhenger i Spania

Med tilhenger i SpaniaAv Jon Skrove Dette skrivet (klikk på linken under), har vi mottatt fra GWEF angående muligheten til å bruke tilhenger i Spania. Skrivet er på Spansk, og inneholder reglene for dette, så ta et utskrift og ta…


Tilhenger i Sveits

Av Håkon Trønnes Sveits har innført en ordning med motorveivignett for alle kjøretøyer inklusive motorsykler skal ha for å kunne kjøre lovlig på motorveiene. Dersom du unngår å kjøre på motorvei trenger du ikke slik vingnett. Vingnettene fås kjøpt om…


Medlemstyper

Hovedmedlem:Alle som eier eller disponerer en Gold Wing kan bli hovedmedlem i GWCN. Kontingenten pr år er NOK 400. Duo-medlem:Ektefelle/samboer til et fullverdig medlem kan bli duomedlem, men er ikke medlem i Gold Wing European Federation (GWEF), og mottar ikke…