Vil du gjøre en jobb for klubben?

Det vil alltid være bruk for medlemmer som har lyst til å gi av sin fritid for klubben. Noen dirstrikter mangler DR, og valgkomiteen tar gjerne i mot innspill til styrerepresentanter.

Ta kontakt med dr-kontakt@gwcn.no eller valg@gwcn.no